Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu sprzedającego bilety na festiwal (dalej: "Serwis").

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest RYUCON SP. Z O.O., z siedzibą w ul. Tomickiego 24/84, 31-982 Kraków, NIP: 6751761464, kontakt: biuro@funcube.pl.

3. Zakres zbieranych danych

W ramach działania Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania (jeśli wymagane do dostarczenia biletów)
 • Dane płatności (przetwarzane przez zewnętrznych dostawców płatności)
 • Inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 • Realizacji zamówień na bilety
 • Obsługi konta Użytkownika w Serwisie
 • Kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z zamówieniem
 • Przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę)
 • Zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny ciążący na Administratorze
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda Użytkownika (w przypadku marketingu)

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim)
 • Zewnętrznym dostawcom usług płatniczych
 • Organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa

7. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych
 • Usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • Przenoszenia swoich danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@funcube.pl.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Serwisu.

10. Kontakt

W razie pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@funcube.pl.