§1 Regulamin systemu NAGATO

1. NAGATO jest systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi konwentów, w tym:
- sprzedaży biletów użytkownikom systemu przez organizatorów konwentów
- przyjmowania zgłoszeń punktów programów na konwenty od użytkowników systemu
- przyjmowania zgłoszeń na stanowisko Helpera na konwenty od użytkowników systemu
- przyjmowania zgłoszeń wystawców na konwenty od użytkowników systemu
- przyjmowania zgłoszeń na konkursy Cosplay od użytkowników systemu
- rezerwacji pomieszczeń noclegowych dla zorganizowanych grup użytkowników
- informowania użytkowników o zmianach statusów zgłoszeń oraz zakupionych biletów drogą mailową

2. Bilety sprzedawane są przez organizatorów konwentów, System NAGATO nie odpowiada za niezrealizowanie umowy kupna-sprzedaży.

3. Używanie systemu nie zwalnia ze znajomości i akceptacji regulaminu konwentu, na który kupowany jest bilet lub realizowane są zgłoszenia.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych ich poprawiania oraz zarządać usunięcia ich ze zbioru.

5. Użytkownik ma zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwić funkcjonowanie systemu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu danych oraz utrudnianiu dostępu do systemu innym Użytkownikom lub Administratorowi.

6. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie w części lub w całości. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą systemu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu na stronie systemu. W celu prawidłowego korzystania z systemu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z systemu i zgłosić chęć usunięcia jego danych ze zbioru.

7. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa

§2 Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest firma Cube Code z siedzibą w Krakowie.
Adres siedziby:
os. Handlowe 8/50
31-936 Kraków

2. Dane, zbierane przez System Nagato są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- dokonania umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem systemu, a organizatorem konwentu, a także informowania użytkownika o statusie jego biletu
- przyjmowania zgłoszeń punktów programu, wystawców, Helperów, uczestników konkursów Cosplay lub grup zorganizowanych do sal do spania, a także do informowania zgłaszających o statusie ich zgłoszeń.
- wydania wejściówki na akredytacji konwentu oraz ewidencji osób znajdujących się na terenie konwentu.

§3 Polityka cookies

1.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

2.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.