Polityka ochrony prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Paweł Bylica „Cube Code” z siedzibą na os. Handlowym 8/50, 31-936 Kraków, NIP: 678 294 67 10, nazywany dalej „Cube Code”. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Cube Code w kwestii przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych klientów, oraz komu i w jakich celach są przekazywane. Kontakt z Cube Code możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@cubecode.pl oraz pocztę tradycyjną na adres siedziby firmy.

Prawa które przysługują użytkownikom i zasady podawania danych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo:

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Cube Code w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat, zgodę na przetwarzanie oraz regulaminy musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub prawną opiekę.
Cube Code przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji celów wymienionych w następnym punkcie niniejszej polityki prywatności.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych przez Cube Code można podzielić na dwie główne grupy:

1. Realizacja zadań systemu:

Aby użytkownik mógł korzystać z systemu wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, dostęp do systemu będzie automatycznie zablokowany, a wszystkie dotychczas zebrane dane niezwłocznie usunięte. Jeżeli użytkownik posiada zakupiony bilet na nadchodzące wydarzenie, dane z biletu zostaną usunięte w przeciągu 72h od zakończenia wydarzenia. Na prośbę użytkownika przekazaną do Cube Code, dane z biletu na nadchodzące wydarzenie również mogą zostać usunięte, jednak bilet straci w takim przypadku ważność.

2. Przesyłanie użytkownikom informacji o nadchodzących wydarzeniach i promocjach poprzez email. Ta opcja posiada niezależną zgodę, która nie jest wymagana aby korzystać z systemu w celach przedstawionych w punkcie 1. Wiadomości przesyłane są jedynie przez Cube Code za pośrednictwem usługodawców, którzy mają podpisaną z Cube Code umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Dane nie są przekazywane ani sprzedawane do innych firm.

Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji oraz zwrotów zakupionych biletów.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy wyrażeniu zgody na udział w promocji lub zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42, 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 RODO.

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Cube Code gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo z serwisu nagatosystem.pl. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na serwisie. Są to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy, odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających serwis. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:

Powyższy proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. W celu gromadzenia powyższych danych Cube Code wykorzystuje Google Analytics.

Okres przechowywania

Cube Code, w celu zachowania ciągłości dostarczanych usług, oraz ułatwienia korzystania z poszczególnych zadań systemu przechowuje Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody.

Dostęp do danych, modyfikacja i wycofanie zgody (prawo do sprzeciwu)

Możecie Państwo zwrócić się do Cube Code z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Cube Code, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Cube Code zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pod adresem info@cubecode.pl.

Bezpieczeństwo danych

Cube Code podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Linki do stron osób trzecich

Serwis nagatosystem.pl należący do Cube Code może zawierać linki do stron osób trzecich. Cube Code nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Cube Code w oparciu o umowę nr 141/H/05/2018 powierza przetwarzanie danych osobowych spółce H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168

Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018. Wszelkie zmiany i poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony. Cube Code dołoży wszelkich starań, aby również w obrębie Państwa konta w serwisie udostępniać informacje o zmianach.