Regulamin sprzedaży biletów online na festiwal Ryucon 2024

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów na festiwal Ryucon 2024 oraz produktów związanych z festiwalem, organizowanym przez Ryucon sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Tomickiego 24/84, 31-982, NIP: 6751761464.

2. Przedmiotem sprzedaży są bilety na festiwal Ryucon 2024 oraz produkty związane z festiwalem.

3. Sprzedaż biletów odbywa się z naliczeniem podatku VAT w wysokości 8%, natomiast sprzedaż produktów z naliczeniem podatku VAT w wysokości 23%. Ceny podawane w serwisie są cenami brutto.

§2. Zakres usług

1. Sprzedaż biletów na festiwal Ryucon 2024 oraz produktów związanych z festiwalem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.

2. Bilety na festiwal dostarczane są drogą elektroniczną za pomocą e-maila.

3. Produkty zakupione na stronie internetowej będą do odbioru na festiwalu, po okazaniu wcześniej przesłanego kodu QR.

§3. Warunki zawierania umowy

1. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest pomiędzy Klientem a Ryucon sp. z o.o. w momencie potwierdzenia zakupu przez Klienta na stronie internetowej.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

3. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przy zakupie produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego.

§4. Sposoby płatności

1. Płatności za bilety i produkty można dokonać:

a. Tradycyjnym przelewem bankowym.

b. Online za pomocą serwisu PayPro.

§5. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów i produktów należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ryucon.pl.

2. W przypadku uznania reklamacji, Ryucon sp. z o.o. zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu środków.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Ryucon sp. z o.o.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.

2. Ryucon sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Ryucon sp. z o.o. dnia 29 maja 2024 roku.